Commutation relations for surface operators in six-dimensional (2,0) theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Journal of high energy physics

Vol. 0103 011-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07