A class of six-dimensional conformal field theories
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Physical Review Letters

Vol. 85 5280-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07