Holomorphic factorization of correlation functions in (4k+2)-dimensional (2k)-form gauge theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Bengt E W Nilsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Per Salomonson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Journal of high energy physics

Vol. 9909 008-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07