The light spectrum near the Argyres-Douglas point
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Andreas Gustavsson

Institutionen för teoretisk fysik

Physics Letters B

Vol. 463 201-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07