Weyl anomaly for Wilson surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Kostas Skenderis

Journal of high energy physics

Vol. 9906 012-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06