Holography and the Weyl anomaly
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik

Kostas Skenderis

Fortsch. Phys.

Vol. 48 125-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07