Rational Transfer Function Models for Nitrifying Trickling Filters
Paper i proceeding, 1998

Författare

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Preprints of AQUATECH '98 Conference on Application of Models in Water Management, Amsterdam, The Netherlands

241-248

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06