Randomized Naming Using Wait-Free Shared Variables
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Alessandro Panconesi

Marina Papatriantafilou

Datakommunikation och Distribuerade System

Philippas Tsigas

Datakommunikation och Distribuerade System

Distributed Computing

0178-2770 (ISSN) 1432-0452 (eISSN)

Vol. 11 3 113-124

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06