Multiple Transient Estimation Using Bootstrap and Subspace Methods
Paper i proceeding, 1998

Författare

Dag Lundström

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Mats Viberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

A.M. Zoubir

Proc. SSAP 98, Portland, OR

184-187

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap