A Unified Instrumental Variable Approach to Direction Finding in Colored Noise Fields
Kapitel i bok, 1998

Författare

P. Stoica

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

M. Wong

Q. Wu

Digital Signal Processing Handbook, editor V. Madisetti and D.B. Williams

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13