A Unified Instrumental Variable Approach to Direction Finding in Colored Noise Fields
Kapitel i bok, 1998

Författare

P. Stoica

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

M. Wong

Q. Wu

Digital Signal Processing Handbook, editor V. Madisetti and D.B. Williams

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13