Rational Transfer Function Models for Nitrifying Trickling Filters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Water Science and Technology

Vol. 39 4 121-128

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/S0273-1223(99)00066-9

Mer information

Skapat

2017-10-06