Recovery of carbon black from scrap rubber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

J. Piskorz

P. Majerski

D. Radlein

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

D.S. Scott

Energy and Fuels

Vol. 13 3 544-551

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1021/ef980054i

Mer information

Skapat

2017-10-06