Monitoring and control of batch and Fedbatch Cultures of Saccharomyces cerevisiae by Calorimetry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Christer Larsson

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Anders Blomberg

Göteborgs universitet

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Pure and Applied chemistry

Vol. 65 9

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06