Monitoring and control of batch and Fedbatch Cultures of Saccharomyces cerevisiae by Calorimetry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Christer Larsson

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Anders Blomberg

Göteborgs universitet

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Pure and Applied chemistry

Vol. 65

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik