Calorimetric Control of Fed-Batch Cultures of Saccharomyces Cerevisiae,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Christer Larsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Bioprocess Engineering

Vol. 7 151

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08