Non-Linear Instantaneous Least-Squares Method and Its High SNR Analysis
Paper i proceeding, 1999

Författare

Jakob Ängeby

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Mats Viberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Tony Gustafsson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Proc. ICASSP'99, Phoenix, AZ, USA

Vol. 3 1277-1280

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap