Parallel Combinatory OFDM Signaling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

ofdm

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Communications

Vol. 47 4 558-567

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/26.764929

Mer information

Skapat

2017-10-07