Parallel Combinatory OFDM Signaling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

ofdm

Författare

Pål Frenger

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Communications

Vol. 47 558-567

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/26.764929