Organizational Comprehension of Manufacturing Strategy - A Case Study of a SMME
Paper i proceeding, 2012

Författare

Nina Edh

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Kristina Säfsten

45th CIRP Conference on Manufacturing Systems Technology, May 16-18 2012, Athens, Greece

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15