Radial heat flow for a pipe in a borehole in ground using Laplace solutions. Report on mathematical background
Rapport, 2011

Författare

Johan Claesson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Beräkningsmatematik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-06