Distributed Frequency Allocation Algorithms for Cellular Networks: Trade-offs and tuning strategies
Paper i proceeding, 2001

Författare

Marina Papatriantafilou

Datakommunikation och Distribuerade System

David Rutter

Philippas Tsigas

Datakommunikation och Distribuerade System

Proceedings of the 13th IASTED International Conference Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2001)

339-344

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06