Investigation of blast-induced neurotrauma in a rodent model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

K. C. Ng

E. Kan

M Risling

U. Arborelius

Johan Davidsson

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

M. H. Tan

J. Lu

Brain Injury

0269-9052 (ISSN) 1362-301X (eISSN)

Vol. 26 4-5 646-647

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Fysiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08