Some melt processing studies on cellulose-modified polyethylene composites
Paper i proceeding, 2012

Författare

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Nordic Polymer Days, Copenhagen

4.2-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06