Wait-free Snapshots in Real-time Systems: Algorithms and their Performance
Paper i proceeding, 1998

Författare

Andreas Ermedahl

Hans Hansson

Marina Papatriantafilou

Datakommunikation och Distribuerade System

Philippas Tsigas

Datakommunikation och Distribuerade System

Proceedings of the 5th International Conference on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA '98)

257-266

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07