An initial assessment of Ocean Energy Resources in the Western Indian Ocean
Rapport, 2011

Författare

Linus Hammar

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2011:3

Mer information

Skapat

2017-10-07