Improved MAP decoders for turbo codes with non-perfect timing and phase synchronization
Paper i proceeding, 1999

error-control

wireless-ip

Författare

Bartosz Mielczarek

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Amsterdam, the Netherlands

1590-1594

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.1999.801565

Mer information

Skapat

2017-10-08