Hybrid type-II ARQ schemes with adaptive modulation systems for wireless channels
Paper i proceeding, 1999

error-control

Författare

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Amsterdam, the Netherlands

2691-2695

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.1999.800275

Mer information

Skapat

2017-10-08