Hybrid type-II ARQ schemes with adaptive modulation systems for wireless channels
Paper i proceeding, 1999

error-control

Författare

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Amsterdam, the Netherlands

2691-2695

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.1999.800275

Mer information

Skapat

2017-10-08