Godstransporter i livscykelanalys : schablonvärden för energianvändning och emissioner
Rapport, 1994

Författare

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Miljöledning

Miljövetenskap

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 1994:1

Mer information

Skapat

2017-10-07