Effectiveness of Production Systems - A Problem Concerning Information to the Design Department
Kapitel i bok, 1985

Författare

Mats Johansson

Institutionen för industriell organisation

Toward the factory of the future, Bullinger H.-J. and Warnecke H.J. (eds.)

616-621
354015762X (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

354015762X

Mer information

Skapat

2017-10-07