Equipment Needs in Material Flow Systems - A Study of Load Modules in Integrated Transport Systems
Paper i proceeding, 1989

Författare

Tomas Engström

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Mats Johansson

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Anders Lundberg

Institutionen för transportteknik

Lars Sjöstedt

Institutionen för transportteknik

Transport policy, management & technology towards 2001 - Selected proceedings from the 5th WCTR Conference

507-520

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi