Information Accessibility and Reliability Improvement in an Automated Kitting System
Paper i proceeding, 1993

Författare

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Proceedings of the 12th World Congress of the Federation of Automatic Control (IFAC), Sydney, July 18-23

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08