Spatial distribution of ITER runaway electron wall loads in the presence of 3D magnetic perturbations
Paper i proceeding, 2012

Författare

Gergely Papp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

M Drevlak

Tünde Fülöp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Proceedings of 39th European Physical Society meeting on Plasma Physics and 16th International Congress on Plasma Physics

P1.089-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07