A Maritime Medical Consulting System
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Ants Silberberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

S. Martinell

P. Örtenwall

Medical & Biological Engineering & Computing

Vol. 37 Suppl. 2 1404-1405

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07