A Maritime Medical Consulting System
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Ants Silberberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

S. Martinell

P. Örtenwall

Medical & Biological Engineering & Computing

Vol. 37 Suppl. 2 1404-1405

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07