Vehicle-to-Vehicle Communications
Kapitel i bok, 2012

Författare

Mecklenbräuker Christoph

Laura Bernado

Oliver Klemp

Andreas Kwoczek

Alexander Paier

Moritz Schack

Katrin Sjöberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Fredrik Tufvesson

Elisabeth Uhlemann

Thomas Zemen

Pervasive Mobile and Ambient Wireless Communications, Roberto Verdone and Alberto Zanella, editors. Springer

577-608

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1007/978-1-4471-2315-6

ISBN

978-1-4471-2314-9

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05