Vehicle-to-Vehicle Communications
Kapitel i bok, 2012

Författare

Mecklenbräuker Christoph

Laura Bernado

Oliver Klemp

Andreas Kwoczek

Alexander Paier

Moritz Schack

Katrin Sjöberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Fredrik Tufvesson

Elisabeth Uhlemann

Thomas Zemen

Pervasive Mobile and Ambient Wireless Communications, Roberto Verdone and Alberto Zanella, editors. Springer

577-608

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1007/978-1-4471-2315-6

ISBN

978-1-4471-2314-9

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05