Partnering med leverantörer – en outnyttjad möjlighet
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Sveriges Byggindustrier, Forskningsrapporter 2012:4

Vol. 2012:4

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07