A Model-Based Procedure for Fully Automated Boundary Detection and 3D Reconstruction from 2D Echocardiograms
Paper i proceeding, 1994

Författare

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

S. Molander

R. Pascher

Q. Liang

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

Holger Broman

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

K. Caidahl

IEEE Computers in Cardiology, 1994

209-212

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06