A method for examining vector quantizer structures
Paper i proceeding, 1993

source-coding

Författare

Erik Agrell

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Proc. IEEE Int. Symposium on Information Theory, San Antonio, Texas, USA

394-
0-7803-0878-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/ISIT.1993.748710

ISBN

0-7803-0878-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29