Exploiting properties of speech signals in the design of variable rate speech coders
Paper i proceeding, 1994

Författare

Thomas Eriksson

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

J. Sjöberg

Proc. NORSIG-94, Ålesund, Norway

Vol. 1 244-219

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07