The Hadamard transform - a tool for index assignment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

source-coding

Författare

Petter Knagenhjelm

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Erik Agrell

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

IEEE Transactions on Information Theory

Vol. 42 4 1139-1151

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/18.508837

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04