A safety-net approach for improved exploitation of speech correlations
Paper i proceeding, 1995

Författare

Thomas Eriksson

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Jan Lindén

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Jan Skoglund

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Proc. Int. Conf. on Digital Signal Processing, Larnaca, Cyprus

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07