Improving predictive vector quantizers in speech coding applications
Paper i proceeding, 1996

Författare

Jan Lindén

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Jan Skoglund

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Thomas Eriksson

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Proc. Conf. NORSIG, Helsinki, Finland

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07