Hierarchical Supervisory Control for Batch Processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Michael Tittus

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IEEE Transactions on Control Systems Technology

Vol. 7 5

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06