Some aspects of neural nets and related model structures for nonlinear system identification
Kapitel i bok, 1998

Författare

Jonas Sjöberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Lester S.H. Ngia

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

0792381955

Mer information

Skapat

2017-10-07