On the eigenvalue distribution of a class of preconditioning methods.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Owe Axelsson

Gunhild Lindskog

Institutionen för informationsbehandling

Göteborgs universitet

Numerical Mathematics

Vol. 48 479 - 498

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07