On the rate of convergence of the preconditioned conjugate gradient method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Owe Axelsson

Gunhild Lindskog

Göteborgs universitet

Institutionen för informationsbehandling

Numerical mathematics

Vol. 48 499-523

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07