A preconditioning technique based on element matrix factorisation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Institutionen för informationsbehandling

Gunhild Lindskog

Göteborgs universitet

Institutionen för informationsbehandling

Computational methods in applied mechanics and engineering

Vol. 55 201-220

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07