Weight selection for H_inf control using genetic algorithms
Paper i proceeding, 1999

weighting functions

MIMO

H_inf control

performance characteristics

genetic algorithms

Författare

Anna-Karin Christiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IFAC world congress

2a-01-5-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07