Parallel algorithms for orthotropic elliptic problems.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Gunhild Lindskog

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Numerical Linear Algebra with Applications

Vol. 3 3 185-203

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07