On parallel solution of linear elasticity problems. Part I: Theory.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Ivar Gustafsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Gunhild Lindskog

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Numerical Linear Algebra with Applications

Vol. 5 2 123-139

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07