On parallel solution of linear elasticity problems. Part II: Methods and some computer experiments.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Gunhild Lindskog

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Numerical Linear Algebra with Applications

Vol. 9 205-221

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08