Parallelizable incomplete factorization perconditioning methods,
Paper i proceeding, 1993

Författare

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Gunhild Lindskog

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Incomplete Decompositions (ILU) - Algotithms, Theory and Applications, Notes on Numerical Fluid Machanics, Vieweg

Vol. 41 47-56

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08