On parallel solution of linear elastcity problems. Part III: Higher order finite elements.
Preprint, 2001

Författare

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Gunhild Lindskog

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Report - Numerical Analysis Group, Chalmers University of Technology and the University of Göteborg: 2001:41

Mer information

Skapat

2017-10-08